11 de febr. 2011

nova edició

Segona edició de la versió castellana d'Els tigres-mosquit.

Segunda edición de Unos tigres diminutos como mosquitos.